Čtyřkolky kategorie T3

FAQ K NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 167/2013
- „Kategorie T3“

Definice T3: kolové traktory s nenaloženou hmotností v provozním stavu maximálně 600 kg

Kategorie T3 se dělí na:

ČR i SR: kolové traktory s nenaloženou hmotností v provozním stavu maximálně 600 kg

a - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h;
b - kolesové traktory s max. konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h – toto se týká našich ATV !!!

Jaký řidičský průkaz umožňuje řízení motor. vozidel v „kategorii T3“?

ČR i SR:  ŘP T bez omezení
ŘP B do 3500 kg

Jsou nějaká specifika pro vydávání TP pro „kategorii T3“?

ČR - Vydává se Technický průkaz zvláštního vozidla
SR – Tlačivo osvedčenia o evidencii časť II je rovnaké pre všetky kategórie vozidiel, ktoré podliehajú evidencii.

Jaká jsou pravidla ohledně technických kontrol pro vozidla v „kategorii T3“?

ČR - Provozovatel stroje kategorie T3 a jejich přípojného vozidla přistaví k technické prohlídce toto zvláštní vozidlo nejpozději ve lhůtě 4 let po jeho prvním zaregistrování v registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 4 let.

SR - Do 4 rokov po prvom prihlásení a potom v dvojročných lehotách (§ 47 vyhlášky č. 578/2006 Z. z.)

Jaká jsou pravidla ohledně emisních kontrol pro vozidla v „kategorii T3“

Měření emisí se zatím týká všech čtyřkolek kategorie T3b. Emise T3 může měřit stanice TK, která k tomuto má osvědčení, tzn. musí mít možnost měřit emise kategorie T!
Měření emisí T3 může být provedeno v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem.

Jsou nějaká omezení pro silniční provoz (např. omezení pro silnici 1.tř)?

ČR - Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozidlům, (361/2000 Sb. §43 (2)):

  • v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.
  • v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,
  • v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

SR - Pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty I. a II. triedy s tým, že cesty I. triedy nemôžu používať:

1) v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín
2) v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín (§ 39 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z.)

Jaká je povinná výbava pro vozidla v „kategorii T3“?

ČR - Pro vozidla kategorií T a SS platí ustanovení odstavce 1 přílohy 12 vyhl. č. 341/2014 Sb.
a) náhradní elektrickou pojistkou, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,
b) po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,
c) každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci.

SR-  http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=59781

Je povinná přilba pro „kategorii T3“?

ČR – zatím není
SR – zatím není. Zákon č. 8/2009 Z. z., - pre kategóriu T3 použitie ochrannej prilby nie je stanovené

Homologace pro dvě osoby v kategorii T3b?

ČR i SR: s výjimkou krátkých modelů Gladiator X450 a Gladiator X520 v kategorii T3b jsou všechny ostatní čtyřkolky homologované jako dvoumístné. Pozor tedy na změnu oproti kategorii L7e – tam jsou i krátké homologované pro 2 osoby.

Stručně tedy – Gladiator X450/X520 krátké verze, kategorie T3b – homologace jen jedna osoba!

Gas Gas vyhrál CC 12

Celkové vítězství GG na KTM ENDURO CROSS COUNTRY. ...

Laia Sanz na Dakaru 2012 celkově 39

Celkově dojela Laia na krásném 39 místě...